15 & 16 augustus 2020 Sportpark de Wolfsberg info@beauviltersmemorial.nl

BV Memorial 2021 gaat niet door

Ook dit jaar gaat het Beau Vilters Memorial niet door wegens Covid-19. Volgende jaar verwelkomen wij jullie graag weer!